گروه آموزشی آرین

Arian Logo

گروه آموزشی آرین
تحت نظر مهندس آرین احمدی مشاور و برنامه ریز کنکور
» مشاور رتبه های برتر کنکور
» مشاور برنامه های تلویزیونی فرصت برابر (۷ سال) ، زنگ برنامه ریزی رادیو ایران (۷ سال)
» نویسنده ستون تا کنکور روزنامه های فرهیختگان ، خورشید و مجله خانواده سبز
» مشاور مدارس برتر تهران

کلیپ معرفی گروه آموزشی آرین

بیشتر بخوانید