همایش زندگی کنکوری – مقدمه و ورود میهمانان

Arian Logo

همایش زندگی کنکوری – سه شنبه ۱۷ شهریور ۹۴
با حضور مهندس آرین احمدی مشاور و برنامه ریز کنکور
» مشاور رتبه های برتر کنکور
» مشاور برنامه های تلویزیونی فرصت برابر (۷ سال) ، زنگ برنامه ریزی رادیو ایران (۷ سال)
» نویسنده ستون تا کنکور روزنامه های فرهیختگان ، خورشید و مجله خانواده سبز
» مشاور مدارس برتر تهران

و حضور دکتر آرش احمدی ، عضو هيات مديره ی كلينيك پرديس، عضو جامعه ی بين الملل هوميوپاتی ، پژوهشگر طب مكمل در برنامه ی تلويزيونی جام جام اينترنشنال ، مشاور شيوه ی زندگي-تغذيه ای كنكور

بیشتر بخوانید